/Jens Jørgen Thorsen


Akryl på lærred,H: 24 x B:30

Pris: 8000 kr.
<

/Jens Jørgen Thorsen


Akryl på lærred, H: 24 x B:30

Pris: 8000 kr.
<

King Kong Cannes - SOLGT/Jens Jørgen Thorsen

King Kong Cannes - SOLGT

King Kong Cannes, Akryl på lærred, H:100 x B:140

Pris: kr.
<

Testarossaernes Himmel, Palazzo Thiene/Jens Jørgen Thorsen

Testarossaernes Himmel, Palazzo Thiene

Testarossaernes Himmel, Palazzo Thiene, 100 x 140 cm

Pris: 75000 kr.
<